[1]
D. A. Di Liscia, «Sobre la doctrina de las ‘Configurationes’ de Nicolás de Oresme», PetM, vol. 11, pp. 79-105, jul. 1990.