FERNÁNDEZ DE GOBEO DÍAZ DE DURANA, N. La enseñanza del castellano a vascoparlantes en Argentina: <i>Gramera berrria, ikasteko eskualdunec mintzatzen espainoles</i&gt; (1850) de Francisco Jáuregui. Signo y seña, n. 33, p. 7-21, 11.