Fernández de Gobeo Díaz de Durana, N. (1) «La enseñanza del castellano a vascoparlantes en Argentina: <i>Gramera berrria, ikasteko eskualdunec mintzatzen espainoles</i&gt; (1850) de Francisco Jáuregui», Signo y seña, 0(33), pp. 7-21. doi: 10.34096/sys.n33.5254.