[1]
N. Fernández de Gobeo Díaz de Durana, «La enseñanza del castellano a vascoparlantes en Argentina: <i>Gramera berrria, ikasteko eskualdunec mintzatzen espainoles</i&gt; (1850) de Francisco Jáuregui», SIGSE, n.º 33, pp. 7-21, 1.