Fernández de Gobeo Díaz de Durana, N. «La enseñanza Del Castellano a Vascoparlantes En Argentina: <i>Gramera Berrria, Ikasteko Eskualdunec Mintzatzen espainoles</I&gt; (1850) De Francisco Jáuregui». Signo Y seña, n.º 33, 1, pp. 7-21, doi:10.34096/sys.n33.5254.