Narvaja SJ, Luis, Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen (Frankfurt), Argentina